Główna Aktualności Nabór wniosków w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy

Nabór wniosków w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy

Dodano: Autor: Tomasz Barszcz

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż od dnia
26 czerwca 2024 r. do dnia 5 lipca 2024 r. prowadził będzie nabór wniosków na poniższe formy wsparcia w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy:

  • staże,
  • szkolenia.

Środki rezerwy Funduszu Pracy przeznaczone są na:

  • Aktywizację bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości) lub bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych,
  • Aktywizację zawodową bezrobotnych zamieszkujących na wsi oraz
  • Aktywizację zawodową bezrobotnych do 30 roku życia.

„Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”.

Aktualne druki wniosków oraz informacje dotyczące ww. form wsparcia dostępne są na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Aktualności