Główna Aktualności Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Dodano: Autor: Kinga Drożdżel

Poniżej komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy m.in. w ramach projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie zgierskim” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, dla Działania FELD.07.01 „Aktywizacja zawodowa – PUP” Priorytetu FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”.

Aktualności