Główna Aktualności Nabór na rachmistrza wydłużony do 7 czerwca 2021 r.! Zgłoś się już dziś!

Nabór na rachmistrza wydłużony do 7 czerwca 2021 r.! Zgłoś się już dziś!

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
• mieć ukończone 18 lat,
• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
• przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w zainstalowaną aplikacją formularzową;
• zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
Szczegółowe informacje pod adresem: https://aleksandrowlodzki.bip.net.pl/?c=777

Bieżące informacje na temat NSP 2021 dostępne są na portalu www.spis.gov.pl

Aktualności