Główna Aktualności Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu za kwiecień 2020 r.

Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu za kwiecień 2020 r.

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

W wyniku przeprowadzonych w kwietniu 2020 r. obliczeń stwierdzono:

– Na 8 stanowiskach pomiarów stężenia pyłu PM10 stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu

dopuszczalnego (wartość 24-godzinna, tabela 1).

– Na 28 stanowiskach pomiaru stężenia pyłu PM10 nie stwierdzono przekroczenia poziomu

dopuszczalnego (wartość 24-godzinna, rok 2020).

– Na 17 stanowiskach pomiarów stężenia benzo(a)pirenu stwierdzono ryzyko przekroczenia

poziomu docelowego (wartość roczna, tabela 2).

– Na 7 stanowiskach  pomiarów stężenia  dwutlenku  siarki nie stwierdzono  ryzyka  przekroczenia

poziomu dopuszczalnego (wartość 1-godzinna oraz wartość 24-godzinna).

– Na 8 stanowiskach pomiaru stężenia dwutlenku azotu nie  stwierdzono  ryzyka  przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 1-godzinna).

– Na 4 stanowiskach pomiaru stężenia ołowiu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość roczna).

– Na 4 stanowiskach pomiaru stężenia niklu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego (wartość roczna).

– Na 4 stanowiskach pomiaru stężenia arsenu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego (wartość roczna).

– Na 4 stanowiskach pomiaru stężenia kadmu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego (wartość roczna).

Zgodnie z wytycznymi GIOŚ w miesiącu kwietniu przeprowadza się analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych i docelowych  poziomów substancji w powietrzu: pyłu PM10 (24h),  SO 2 (1h; 24h), NO 2 (1h),  metale ciężkie (rok) i benzo(a)piren (rok). Następna analiza przeprowadzona będzie
w miesiącu maju 2020 r. Analiza ryzyka obejmować będzie PM10, SO 2, NO 2, O 3.

Aktualności