Główna Aktualności Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów

Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

W wyniku przeprowadzonych w listopadzie 2020 r. obliczeń stwierdzono: – Na 6 stanowiskach pomiaru stężenia pyłu PM10 stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 24-godzinna, tabela 1).
– Na 28 stanowiskach pomiarów stężenia pyłu PM10 nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość roczna).
– Na 3 stanowiskach pomiaru stężenia pyłu PM2,5 stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość roczna, tabela 2).
– Na 17 stanowiskach pomiarów stężenia benzo(a)pirenu stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu docelowego (wartość roczna, tabela 3).
– Na 7 stanowiskach pomiaru stężenia dwutlenku siarki nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 1-godzinna oraz wartość 24-godzinna).
– Na 9 stanowiskach pomiaru stężenia dwutlenku azotu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość roczna oraz wartość 1-godzinna).
– Na 5 stanowiskach pomiaru stężenia tlenku węgla nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 8-godzinna).
– Na 2 stanowiskach pomiaru stężenia benzenu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość roczna).
– Na 4 stanowiskach pomiaru stężenia ołowiu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość roczna).
– Na 4 stanowiskach pomiaru stężenia niklu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego (wartość roczna).
– Na 4 stanowiskach pomiaru stężenia arsenu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego (wartość roczna).
– Na 4 stanowiskach pomiaru stężenia kadmu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego (wartość roczna). Zgodnie z wytycznymi GIOŚ w miesiącu listopadzie przeprowadza się analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu: pyłu PM10 (24h, rok), PM2,5 (rok), SO2 (1h, 24h), NO2 (1h, rok), CO (8-godz.), benzen (rok), metale ciężkie (rok) i benzo(a)piren (rok).

Aktualności