Główna Aktualności Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów

Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

W wyniku przeprowadzonych w październiku 2020 r. obliczeń stwierdzono:

– Na 14 stanowiskach pomiarów stężenia pyłu PM10 stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 24-godzinna, tab. 1).
– Na 7 stanowiskach pomiaru stężenia dwutlenku siarki nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 1-godzinna oraz wartość 24-godzinna).
– Na 9 stanowiskach pomiaru stężenia dwutlenku azotu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 1-godzinna).
– Na 6 stanowiskach pomiarów stężenia ozonu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego (wartość 8-godzinna).

Zgodnie z wytycznymi GIOŚ w miesiącu październiku przeprowadza się analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu: pyłu PM10 (24h, rok), SO2 (1h, 24h), NO2 (1h), O3. Następna analiza przeprowadzona będzie w miesiącu listopadzie 2020 r. Analiza ryzyka obejmować będzie pył PM10, pył PM2.5, NO2, SO2, CO, benzen, benzo(a)piren, O3 i metale ciężkie.

Aktualności