Główna Aktualności Miesięczna analiza przekroczeń poziomów

Miesięczna analiza przekroczeń poziomów

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

W wyniku przeprowadzonych w czerwcu 2020 r. obliczeń stwierdzono:

 • Na 16 stanowiskach pomiarów stężenia pyłu PM10 stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 24-godzinna, tabela 1).
 • Na 26 stanowiskach pomiarowych stężenia pyłu PM10 nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość roczna).
 • Na 28 stanowiskach pomiarowych stężenia pyłu PM10 nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 24-godzinna w 2020 r.).
 • Na 3 stanowiskach pomiarów stężenia pyłu PM2,5 stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość roczna, tabela 2).
 • Na 17 stanowiskach pomiarów stężenia benzo(a)pirenu stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu docelowego (wartość roczna, tabela 3).
 • Na 6 stanowiskach pomiarowych stężenia ozonu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego (wartość 8-godzinna).
 • Na 7 stanowiskach pomiaru stężenia dwutlenku siarki nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 1-godzinna oraz wartość 24-godzinna).
 • Na 8 stanowiskach pomiaru stężenia dwutlenku azotu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość roczna oraz wartość 1-godzinna).
 • Na 5 stanowiskach pomiaru stężenia tlenku węgla nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 8-godzinna).
 • Na 1 stanowisku pomiaru stężenia benzenu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość roczna).
 • Na 4 stanowiskach pomiaru stężenia ołowiu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość roczna).
 • Na 4 stanowiskach pomiaru stężenia niklu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego (wartość roczna).
 • Na 4 stanowiskach pomiaru stężenia arsenu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego (wartość roczna).
 • Na 4 stanowiskach pomiaru stężenia kadmu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego (wartość roczna)

Aktualności