Główna Aktualności Masz pod opieką dziecko, które przybyło z Ukrainy po 23 lutego?

Masz pod opieką dziecko, które przybyło z Ukrainy po 23 lutego?

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS

Tu złożysz wniosek o świadczenie – ul. 11-go Listopada 3 14.04.2022 8:00-14:00 (czwartek)

Pomogą Ci pracownicy ZUS

Weź ze sobą:

  • paszporty – Twój i dziecka – lub inny dokument tożsamości, na podstawie których przekroczyliście granicę (jeśli macie)
  • zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL – Tobie i dziecku
  • numer Twojego rachunku bankowego w Polsce
  • Twój numer telefonu w Polsce i adres e-mail
  • orzeczenie polskiego sądu, jeśli jesteś opiekunem tymczasowym
  • dokument potwierdzający, że sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli masz taką sytuację
  • dokument potwierdzający legalność Twojego pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce, jeśli przybyłeś do Polski przed 24 lutego 2022r.

Więcej informacji pod numerem – 22 444 02 55

Aktualności