Główna Aktualności Lista mieszkaniowa coraz dłuższa

Lista mieszkaniowa coraz dłuższa

Dodano: Autor: E o

Wydłużyła się kolejka osób oczekujących na mieszkanie komunalne. To skutek sytuacji finansowej kraju. Wysokie koszty życia czy problem z otrzymaniem kredytu stanowi główną przyczynę. Ci, którzy jeszcze dwa lata temu marzyli o posiadaniu własnego „M” dziś składają wnioski licząc na lokal przydzielony przez gminę.

Obecnie na liście mieszkaniowej znajduje się około 70 nazwisk. Średni czas oczekiwania na przydział lokalu to 2 lata. Wszystko zależy od rodzaju mieszkania – komunalny czy socjalny a także od metrażu a co za tym idzie ilości osób zamieszkałych pod danym adresem.

– Osoby, które prowadzą pojedyncze gospodarstwo domowe czekają znacznie krócej. Większy problem jest z lokalami dwu i trzy pokojowymi, czyli dla rodzin wielodzietnych. Wiąże się to oczywiście z odzyskiem takich mieszkań – mówi Anna Faliszek kierownik biura Zarządzania Zasobem Mieszkaniowym.

Gmina Aleksandrów Łódzki dysponuje zarówno mieszkaniami socjalnymi dla osób o najniższych dochodach jak i lokalami komunalnymi dla mieszkańców z zasobniejszym portfelem. Prawie 1,5 tys. lokali jest zarządzanych przez spółkę Aleksandrowski Program Mieszkaniowy a to około 4 tys. mieszkańców.

Mieszkania komunalnego poszukują najczęściej ludzie młodzi. Głównie single chcąc usamodzielnić się oraz młode małżeństwa z dziećmi, których na zakup własnego lokalu na rynku wtórnym po prostu nie stać.

– Każdy wniosek analizowany jest indywidualnie. Często zdarza się, że nazwiska są nam znane. Choć robimy, co możemy to nie powiększymy naszych zasobów. Oczywiście nieustająco poszukujemy możliwości budowy nowych mieszkań, ale w obecnej sytuacji bez środków zewnętrznych jest to niemożliwe – mówi sekretarz Iwona Dąbek.

 Pojawił się pomysł na nowy projekt budownictwa komunalnego i wnioskowania o środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, ale do tego przedsięwzięcia potrzeba jeszcze czasu. Póki, co trwają nieustające remonty. Corocznie na bieżące utrzymanie z budżetu gminy przeznaczanych jest, co najmniej pół miliona złotych.  Wielu najemców o zasób komunalny po prostu nie dba. A wracając do komisji mieszkaniowej zaopiniowano 52 wnioski mieszkaniowe, z czego 11 osób zostało zakwalifikowanych na listę mieszkaniową a dla 7 rodzin wystosowano ofertę najmu

Do tego są jeszcze priorytety. Gmina ma obowiązek zapewnić lokal choćby nastolatkom opuszczającym domy dziecka i rodziny zastępcze. Pierwszeństwo zawierania umów najmu przysługuje osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub starszym, którym stan zdrowia nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie w dotychczasowym miejscu. Do tego dochodzą nagłe przypadki zdarzeń losowych jak pożar czy interwencje związane z przemocą w rodzinie, które wymagają natychmiastowego zapewnienia dachu nad głową. Jednym słowem to studnia bez dna. (ak)

Aktualności