Główna „Laptop dla ucznia”

„Laptop dla ucznia”

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Program „Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań.

Na podstawie Umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop z dnia 06.10.2023 r., pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a Gminą Aleksandrów Łódzki, Gmina otrzymała 388 sztuk nowych komputerów przenośnych typu laptop o łącznej wartości 1128195,36 zł przy czym wartość jednostkowa komputera wynosi 2907,72 zł. Wsparciem objęci zostaną uczniowie ze szkół podstawowych dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym.

W dniach 23-25 października 2023 r. do aleksandrowskich szkół dostarczone zostały laptopy. Następnie sprzęt zostanie przekazany uczniom w ramach podpisanych umów z rodzicami. Po podpisaniu umowy, laptop staje się własnością rodzica i bierze on odpowiedzialność za otrzymany sprzęt. Otrzymany w ramach programu laptop będzie służył uczniom w kolejnych etapach edukacji.

W roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025 zakup laptopów z niezbędnym oprogramowaniem dla szkół, będzie finansowany ze środków zaplanowanych w Krajowym Planie Odbudowy. Po ich wyczerpaniu będzie finansowany z budżetu państwa.

„Laptop dla nauczyciela”

W odniesieniu do nauczycieli, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało bony o wartości 2,5 tys. zł. Celem jest, aby uprawniony do otrzymania wsparcia nauczyciel miał do dyspozycji laptopa, który będzie służył mu do pracy oraz rozwijania swoich kompetencji cyfrowych. Prawo do dokonania płatności za pomocą bonu wygasa z końcem 31 grudnia 2025 r.

Podstawa prawna programu: Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 1369).

Aktualności