Konkurs

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

25.07.2023 r.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego działając na podstawie  art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, wśród mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w 2023 roku.

Aktualności