Główna Aktualności Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego działając na podstawie  art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wśród mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w 2023 roku.

Aktualności