Główna Aktualności Komunikat w sprawie wznowienia naboru wniosków

Komunikat w sprawie wznowienia naboru wniosków

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż od dnia 3 kwietnia 2023 r.
do dnia 5 kwietnia 2023 r.
będzie prowadził nabór wniosków w ramach poniższych instrumentów rynku pracy:

 

 • prace interwencyjne (refundacja przez okres do 6 m-cy do wysokości zasiłku
  dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia),
 • roboty publiczne (refundacja przez okres do 6 m-cy do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne
  od refundowanego wynagrodzenia),
 • zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki
  na ubezpieczenia społeczne dla podmiotu prowadzącego dom pomocy społecznej lub jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  (refundacja przez okres do 12 m-cy do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę),
 • staże (maksymalnie na okres do 6 m-cy),

 

Aktualne druki wniosków oraz informacje dotyczące ww. form wsparcia dostępne będą w terminie naboru na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

 

Aktualności