Główna Aktualności Komunikat w sprawie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Komunikat w sprawie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż posiada środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 489.192,00 zł, z czego zaplanowano:

  • utworzenie 4 miejsc pracy w ramach zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (po 80.000,00 zł na każde stanowisko),
  • udzielenie 2 osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
    (po 80.000,00 zł dla każdej osoby),
  • zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu
    (9 192,00 zł na 1 stanowisko w ramach prac interwencyjnych)

Mając na uwadze powyższe w terminie  od dnia  17 kwietnia 2023 r. do dnia
16 maja 2023 r.
będzie prowadzony nabór w ramach ww. form wsparcia.

 

Wnioski należy składać przez system obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON „SOW” (https://sow.pfron.org.pl)

 

Aktualności