Główna Aktualności Komunikat w sprawie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Komunikat w sprawie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż posiada środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 480.000,00 zł, z czego zaplanowano:

  • utworzenie 4 miejsc pracy w ramach zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (po 60.000,00 zł na każde stanowisko),
  • udzielenie 4 osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
    (po 60.000,00 zł dla każdej osoby).

Mając na uwadze powyższe w terminie od dnia 20 kwietnia 2022 r. do 20 maja 2022 r. będzie prowadzony nabór w ramach ww. form wsparcia.

Formularze wniosków dostępne będą na stronie tut. Urzędu w zakładce: Dla pracodawców
i przedsiębiorców; Dokumenty do pobrania oraz Dla Bezrobotnych i poszukujących pracy; Dokumenty do pobrania.

Aktualności