Główna Aktualności Komunikat w sprawie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Komunikat w sprawie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż nabór wniosków ze środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:

  • utworzenie 4 miejsc pracy w ramach zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (po 60.000,00 zł na każde stanowisko) oraz
  • udzielenie 4 osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
    (po 60.000,00 zł dla każdej osoby)

został przedłużony do dnia 31.08.2021 r.

Formularze wniosków dostępne są na stronie tut. Urzędu w zakładce: Dla pracodawców
i przedsiębiorców; Dokumenty do pobrania oraz Dl–a Bezrobotnych i poszukujących pracy; Dokumenty do pobrania.

Aktualności