Główna Aktualności Komunikat w sprawie środków PFRON

Komunikat w sprawie środków PFRON

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż posiada środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych/osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie na podjęcie działalnościgospodarczej lub dla pracodawców w ramach zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobyniepełnosprawnej.

Wysokość dofinansowania na ww. formy wsparcia ustalono do kwoty 240 000,00 zł.

Środki przeznaczone na ten cel pozwalają na realizację 3 miejsc w kwocie po 80 000,00 zł.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od dnia 31 lipca 2023 r.
do dnia 14 sierpnia 2023 r.

Wnioski należy składać przez system obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON „SOW” (https://sow.pfron.org.pl).

Aktualności