Główna Aktualności Komunikat w sprawie opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi

Komunikat w sprawie opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi

Dodano: Autor: Kinga Drożdżel

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim  przypomina właścicielom nieruchomości jednorodzinnych, zarządcom i administratorom budynków oraz innym osobom posiadającym nieruchomość w użytkowaniu o obowiązku uiszczania zadeklarowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania, co miesiąc, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Opłata na chwilę obecną nie uległa zmianie i wynosi 32,50 zł/osobę/miesięcznie.

Termin płatność za miesiąc styczeń 2023 r. upływa 15.02.2023r.

Nr konta do wpłat: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim 84 8780 0007 0000 0231 1002 0212

Zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023 będą dostarczone właścicielom nieruchomości w przypadku zmiany stawki.

 

Aktualności