Główna Aktualności Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy ws. przedłużenia naboru wniosków

Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy ws. przedłużenia naboru wniosków

Dodano: Autor: Kinga Drożdżel

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż przedłuża do dnia 12 kwietnia 2024r. nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy m.in. w ramach projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie zgierskim” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, dla Działania FELD.07.01 „Aktywizacja zawodowa – PUP” Priorytetu FELD.07  „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”.
Szczegółowe informacje poniżej.

Aktualności