Główna Aktualności Informacja

Informacja

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż od dnia 1 lutego 2022 roku rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków na poniższe instrumenty rynku pracy w ramach środków Funduszu Pracy:

  • prace interwencyjne (refundacja części wynagrodzenia w kwocie 1.240,00 zł oraz składki
    na ubezpieczenia społeczne),
  • roboty publiczne (refundacja części wynagrodzenia w kwocie 2.800,00 zł oraz składki
    na ubezpieczenia społeczne),
  • staże,
  • szkolenia,
  • bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (kwota 10.000,00 zł)
  • bony szkoleniowe dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Aktualne druki wniosków oraz zasady ww. form wsparcia dostępne są na stronie internetowej
https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

UWAGA !!!!!

Przed wypełnieniem stosownego wniosku należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi odpowiedniej formy wsparcia.

Aktualności