Główna Aktualności Informacja w sprawie bezpłatnej komunikacji dla dzieci i młodzieży

Informacja w sprawie bezpłatnej komunikacji dla dzieci i młodzieży

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

W związku z planowanym uruchomieniem nowej linii autobusowej, która będzie funkcjonowała na trasie: Aleksandrów Łódzki – Jastrzębie Górne – Zgierz informujemy, że zmienił się druk wniosku o wydanie bezpłatnego biletu dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli, szkół lub studiujących.

We wniosku dopisany został dodatkowy bilet okresowy na linię: Aleksandrów Łódzki – Jastrzębie Górne – Zgierz.

Termin uruchomienia powyższej linii autobusowej będzie uzależniony od pozyskania  zezwolenia przez Przewoźnika na realizację przewozów.

Bilety bezpłatne na w/w linię będą wydawane dopiero po uruchomieniu przewozów.

W przypadku dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat  wniosek wypełnia, składa i  odbiera migawkę imienną lub bilet bezpłatny w postaci  karty rodzic/opiekun prawny dziecka.

Dopuszcza się odbiór migawki/biletu przez osoby, które ukończyły 13 rok życia, bez udziału rodzica/opiekuna prawnego po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

Załączniki:

  • Zarządzenie nr 291 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22.12.2023r. w sprawie wprowadzenia regulaminu w sprawie zasad korzystania z bezpłatnej komunikacji przez dzieci i młodzież od 4 lat do ukończenia 26 roku życia uczęszczające do przedszkoli, szkół lub na uczelnie.
  • Regulamin w sprawie zasad korzystania z bezpłatnej komunikacji przez dzieci i młodzież od 4 lat do ukończenia 26 roku życia uczęszczające do przedszkoli, szkół lub na uczelnie.
  • Wniosek o wydanie bezpłatnego biletu dla dzieci i młodzieży od 4 lat do ukończenia 26 roku życia.

Aktualności