Główna Aktualności Informacja o przyznanych w 2022 r. stypendiach i nagrodach sportowych

Informacja o przyznanych w 2022 r. stypendiach i nagrodach sportowych

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Na podstawie Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych
i wyróżnień dla zawodników i trenerów, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/456/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 grudnia 2017 r.  Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego  przyznał stypendia i nagrody sportowe dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe w 2021 r.:

– stypendia sportowe dla 36 zawodników na łączną kwotę 15 800,00 zł/m-cznie. Stypendia przyznano na okres 12 miesięcy,

– nagrody dla 53 zawodników na łączną kwotę 22 750,00 zł,

– nagrody dla 14 trenerów na łączną kwotę 40 000,00 zł,

– wyróżnienia dla 3 zawodników.

Stypendia, nagrody oraz wyróżnienia otrzymali zawodnicy i trenerzy: Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Aleksandrów”, Towarzystwa Sportowego „Sokół”, Towarzystwa Pływackiego „Olimpijczyk”, Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego, Polskiej Organizacji Sportowej, Polskiego Związku Sportu Niesłyszących i Klubu Sportowego „Zew Krwi”.

Aktualności