Główna Aktualności Informacja o przyznanych przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego stypendiach

Informacja o przyznanych przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego stypendiach

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Dla uczniów i zawodników szczególnie uzdolnionych i posiadających wybitne osiągnięcia w zakresie nauki i kultury oraz sportu w roku szkolnym 2020/2021.

Na podstawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania i cofania stypendiów, przyznawania nagród i wyróżnień, dla uczniów szczególnie uzdolnionych i posiadających wybitne osiągnięcia w zakresie nauki i kultury stanowiącego załącznik nr XXX/295/08 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 4 grudnia 2008 roku oraz uchwały nr XLVII/467/2013 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 września 2013 r – przyznano stypendia dla 21 uczniów szkoły podstawowej z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki i wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim na okres 12 m-cy w kwocie
3 750 zł/miesięcznie.

Zgodnie z Regulaminem określającym szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień
dla zawodników i trenerów, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/456/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 grudnia 2017 r. – przyznano stypendia 32 zawodnikom klubów sportowych w zakresie gier zespołowych na okres roku o łącznej wartości 22 100 zł/miesięcznie.

Aktualności