Główna Aktualności Informacja o dofinansowaniu z budżetu państwa zadania w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″ – Priorytet 3″ – edycja 2023 r.

Informacja o dofinansowaniu z budżetu państwa zadania w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″ – Priorytet 3″ – edycja 2023 r.

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 3 został zaprojektowany na lata 2021–2025 z myślą o wspieraniu organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Operatorem projektu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Na podstawie umowy z Wojewodą Łódzkim, Gmina Aleksandrów Łódzki otrzymała w 2023 roku dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 2 500,00 zł.

W 2023 roku ze środków NPRCz 2.0 skorzysta Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim. W ramach dotacji Oddział Przedszkolny zakupi książki będące nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Wsparcie finansowe udzielane jest organowi prowadzącemu pod warunkiem zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem.

Całkowita wartość projektu: 3 125,00 zł

Kwota dofinansowania z dotacji celowej z budżetu państwa: 2 500,00 zł

Aktualności