Główna Aktualności Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poinformowało o rozpoczęciu w cyklu 5 letnim (lata 2020-2024) opracowania pod nazwą: Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju  w latach 2020 – 2024.

Celem omawianego przedsięwzięcia jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian.

Więcej informacji w załączniku:

Aktualności