Główna Aktualności Informacja dla osób, które złożyły wniosek i zostały pozytywnie zweryfikowane w ramach programu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Informacja dla osób, które złożyły wniosek i zostały pozytywnie zweryfikowane w ramach programu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Informacja dla osób, które złożyły wniosek i zostały pozytywnie zweryfikowane w ramach programu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego informuje, że została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację programu pn: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postepowanie przetargowe.

Dofinansowanie w ramach programu przeznaczone jest na zakup następującego sprzętu komputerowego:

– 60 sztuk laptopów,
– 6 sztuk tabletów.

Zakup sprzętu komputerowego odbędzie się po wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Następnie sprzęt zostanie przekazany Beneficjentowi ostatecznemu.

Gmina Aleksandrów Łódzki pozyskała na ten cel 156 000,00 zł, co stanowi dofinansowanie w wysokości 100%.

Głównym celem projektu jest wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

Zadanie realizowane jest w ramach umowy o powierzenie grantu nr 2715/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Aktualności