Główna Aktualności Informacja

Informacja

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Informacja o przyznanych przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego nagrodach dla uczniów szczególnie uzdolnionych i posiadających wybitne osiągnięcia w zakresie nauki i kultury
w roku szkolnym 2021/2022.

Na podstawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania i cofania stypendiów, przyznawania nagród i wyróżnień, dla uczniów szczególnie uzdolnionych i posiadających wybitne osiągnięcia w zakresie nauki i kultury stanowiącego załącznik nr XXX/295/08 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 4 grudnia 2008 roku oraz uchwały nr XLVII/467/2013 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 września 2013 r – przyznano nagrody rzeczowe dla 12 uczniów szkoły podstawowej z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki i wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim o łącznej wartości 3 450 zł.

Aktualności