Główna Aktualności Informacja

Informacja

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

o przyznanych w 2023 r. stypendiach i nagrodach sportowych

Na podstawie Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych
i wyróżnień dla zawodników i trenerów, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/456/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 grudnia 2017 r.  Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego przyznał stypendia i nagrody sportowe dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe w 2022 r.:

– stypendia sportowe dla 53 zawodników na łączną kwotę 20 850,00 zł/m-cznie. Stypendia przyznano na okres 12 miesięcy,

– nagrody dla 27 zawodników na łączną kwotę 12 500,00 zł

– nagrody dla 14 trenerów na łączną kwotę 42 500,00 zł.

Aktualności