Główna DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dodano: Autor: Kinga Drożdżel

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA w ramach
Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Źródło finansowania:

W dniu 24 sierpnia 2023 r. podpisano umowę dotacji nr 459/2023 pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Aleksandrów Łódzki. Na podstawie umowy, Gmina Aleksandrów Łódzki otrzymała w 2023 roku dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica” w kwocie 70 000,00 zł.

Opis projektu:

Celem rządowego programu „Aktywna tablica” jest wsparcie finansowe szkół, które umożliwia wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych w celu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Dofinansowaniem w 2023 r. objęte zostały:

  1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim;
  2. Szkoła Podstawowa im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie.

W ramach programu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – posiadający różnorodne zburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia. W tym narzędzia do: terapii psychoneurologicznej, procesów komunikacji, zaburzeń przetwarzania słuchowego, niepełnosprawności intelektualnej, prowadzenia zajęć z treningu słuchowego.

W ramach realizacji programu „Aktywna tablica” zaplanowane są szkolenia nauczycieli, spotkania organizowane w międzyszkolnej sieci współpracy szkół realizujących program, lekcje otwarte, wymiana doświadczeń nauczycieli m.in. upowszechnianie tzw. „dobrych praktyk” i opracowanych scenariuszy lekcji z wykorzystaniem TIK.

Całkowita wartość:  87 500,00 zł

Dofinansowanie łączne: 70 000,00 zł

Wkład Gminy: 17 500,00 zł

Aktualności