Główna Aktualności Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim informuje, że wnioski o dodatek elektryczny przyjmowane są  w budynku przy ul. Piotrkowskiej 4/6.

Zasady przyznawania dodatków:

 • Wnioski należy złożyć w terminie do 1 lutego 2023r.
 • Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023r. pozostawia się bez rozpoznania.
 • Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.
 • Warunek konieczny:  wpisanie  lub  zgłoszenie źródła ciepła do CEEB

do dnia 11 sierpnia 2022 r., po tym dniu w przypadku źródeł wpisanych po raz pierwszy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje jeżeli:

 • gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest

wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji,

 • gospodarstwo domowe skorzystało z dodatku węglowego
 • gospodarstwo domowe skorzystało z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw,
 • gospodarstwo domowe skorzystało z dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

      Wysokość dodatku w zależności od źródła ciepła:

 • 1000 zł dla gospodarstwa domowego
 • 1500 zł dla gospodarstwa domowego gdy zużycie energii elektrycznej w tym samym

miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh,

Wnioski można składać:

 • papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Piotrkowskiej 4/6, w godzinach:

9.00 – 15.00   wtorek – środa – czwartek  

 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy e-PUAP :

wypełnij papierowy wniosek, zeskanuj i dodaj jako załącznik, podpisz podpisem kwalifikowanym, wyślij na adres skrzynki elektronicznej Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim: /n058x7dvld/skrytka

                        Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie

                                       w godzinach 8-16 pod numerem  451-177- 563

                                                 e-mail:  weglowy@opsal.pl

Link do pobrania wniosku: https://opsal.pl/dodatek-elektryczny

Aktualności