Główna Aktualności Debata na rzecz dialogu międzykulturowego

Debata na rzecz dialogu międzykulturowego

Dodano: Autor: Klaudia Kosak

Bądź twórcą pozytywnych zmian i weź udział w debacie: Strategie i zasady realizacji wspólnych działań „miasto – obywatel” na rzecz dialogu międzykulturowego. Zapraszamy przedstawicieli lokalnych instytucji, stowarzyszeń, fundacji i pozostałych mieszkańców do dyskusji. Debaty z obywatelami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego pozwalają europejskim miastom, lepiej niż jakakolwiek inicjatywa zrozumieć problemy, których doświadczają ludzie. Podczas wspólnej dyskusji, mieszkańcy mogą stwierdzić jakie projekty działają oraz wcześniej wykryć pojawiające się problemy oraz przedstawić nowe pomysły na poprawę sytuacji lokalnej.
Zastanawiasz się czy dołączyć? Nie zwlekaj! Pamiętaj, że dialog pomiędzy obywatelami, a miastami jest nadrzędną formą uczestnictwa i powinien prowadzić do wspólnie uzgodnionych wniosków. Biorąc udział w dyskusjach i debatach, przedstawiciele władz lokalnych mają szansę, by rozpoznać potrzeby swoich mieszkańców i tym samy wdrożyć odpowiednie lokalne środki zarządzania różnorodnością. Obywatele mogą aktywnie angażować się w rozwój swoich miast i wzmacnianie europejskiej polityki dialogu międzykulturowego i integracji.
Udział w debacie wezmą przedstawiciele władz lokalnych, jednostek organizacyjnych oraz instytucji zajmujących się tematyką różnorodności kulturowej. Podczas moderowanej dyskusji poruszone zostaną zagadnienia związane ze skalą, dynamiką i charakterystyką imigracji do województwa łódzkiego i aglomeracji łódzkiej oraz z zaangażowaniem różnych miast w Polsce w integrację imigrantów. Dowiemy się również jak wygląda kwestia mniejszości narodowych na terenie naszej gminy. Celem debaty jest wypracowanie wspólnych wniosków dotyczących dialogu międzykulturowego i integracji społecznej.

Niech Twój głos zostanie usłyszany! Zgłoś udział w spotkaniu, kontaktując się z Wydziałem Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim (tel. 42 270 03 34 lub 42 270 03 15).
Zadbajmy o lepszą Europę dla nas wszystkich.

Harmonogram debaty:
09.00 – 09.30 – Rejestracja i powitalna kawa
09.30 – 11.00 – Wprowadzenie do projektu i debaty. Moderowana dyskusja: Strategie i zasady realizacji wspólnych działań „miasto – obywatel” na rzecz dialogu międzykulturowego
11:00 – 11.30 – Przerwa kawowa
11:30 – 13.00 Kontynuacja moderowanej dyskusji. Podsumowanie i prezentacja zaleceń politycznych
13:00 – 14:00 Lunch networkingowy

Debata jest realizowana w ramach projektu: „European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities” (Europejskie miasta sprzyjające dialogowi międzykulturowemu i zwalczające dyskryminację migrantów i mniejszości) z programu Europa dla Obywateli, do którego realizacji w 2020 r. przystąpił Aleksandrów Łódzki we współpracy z trzynastoma krajami europejskimi. Projekt ma na celu podnoszenie świadomości na temat bogactwa środowiska kulturowego UE i promowanie kluczowych wartości europejskich, takich jak pluralizm i tolerancja, wspieranych przez wymianę międzykulturową, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju szacunkowej, dynamicznej i wieloaspektowej tożsamości europejskiej. Kluczowym priorytetem projektu jest wspieranie dialogu międzykulturowego między różnymi społecznościami i podmiotami politycznymi w Europie, zapobieganie dyskryminacji i zwalczanie stygmatyzacji migrantów i grup mniejszościowych.

Aktualności