Główna Aktualności Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego w oparciu o art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, unieważnia IV otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania wśród mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w 2023 roku.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego w oparciu o art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, unieważnia IV otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania wśród mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w 2023 roku.

Dodano: Autor: Kinga RatajczykBurmistrz Aleksandrowa Łódzkiego w oparciu o art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, unieważnia IV otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania wśród mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w 2023 roku.

Aktualności