Główna Aktualności Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

W związku z obowiązkiem osiągnięcia przez gminę wymaganego poziomu recyklingu, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej poniżej ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku w 2023 r., w której prosimy o wskazanie szacunkowej rocznej ilości bioodpadów zagospodarowywanych we własnym zakresie.

Pozyskane od Państwa dane posłużą wyłącznie do niezbędnych celów sprawozdawczych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r. Dane, o które prosimy potrzebne są do oszacowania ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (czyli wytworzonych w gospodarstwie domowym i zagospodarowanych w procesie kompostowania) na terenie gminy Aleksandrów Łódzki w 2023 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów recyklingu, które gmina musi osiągnąć.

Osiągnięcie przez gminę wymaganego poziomu recyklingu jest możliwe tylko wtedy gdy mieszkańcy będą przestrzegać prawidłowych zasad segregacji odpadów komunalnych oraz ograniczać ilość odpadów biodegradowalnych odbieranych od nich przez przedsiębiorstwo usług komunalnych. Dlatego zachęcamy Państwa do zakładania przydomowych kompostowników dzięki czemu uzyskacie ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyprodukujecie doskonały, naturalny nawóz do warzywnika lub ogródka.

Ankieta jest obowiązkowa dla osób, które korzystają z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika. Ankietę mogą wypełnić również osoby, które nie korzystają z ulgi, a kompostują bioodpady we własnym zakresie.

W związku z powyższym prosimy o rzetelne podejście do sprawy i złożenie  wypełnionych ankiet.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Tadeusza Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki lub jej skan na adres mailowy: gmina@aleksandrow-lodzki.pl w terminie do 31 stycznia 2024 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 270 03 40 lub w Referacie Gospodarki Odpadami – Wydział Inwestycji, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa, Plac Kościuszki 4, I piętro, pokój nr 5.

Aktualności