Główna Aktualności Aleksandrowski bilet dla dzieci i młodzieży

Aleksandrowski bilet dla dzieci i młodzieży

Dodano: Autor: Kinga Ratajczyk

Aleksandrowski bilet dla dzieci i młodzieży

od 4 lat do ukończenia 25 roku życia

będących mieszkańcami Gminy Aleksandrów Łódzki, uczęszczających do przedszkoli, szkół lub na uczelnię.

Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim od dnia 1 lipca 2024 roku przyjmuje Wnioski o świadczenie pieniężne na rzecz rodziny pod nazwą „Aleksandrowski bilet dla dzieci i młodzieży od 4 lat do ukończenia 25 roku życia będących mieszkańcami Gminy Aleksandrów Łódzki, uczęszczających do przedszkoli, szkół lub na uczelnię”.

Świadczenie przysługuje osobom, które nie mają możliwości korzystania z innych form transportu szkolnego zapewnionego przez Gminę Aleksandrów Łódzki.

Jest to refundacja poniesionych kosztów za przejazdy publicznym transportem zbiorowym, liniami przewoźników, których trasa przebiega przez Gminę Aleksandrów Łódzki.

Refundacja obejmuje koszty dojazdu wyłącznie jedną linią przewoźnika przebiegającą na danym odcinku od miejsca zamieszkania dziecka/ucznia/studenta do miejsca położenia przedszkola/szkoły/uczelni.

Refundacja przyznawana jest kwartalnie, w wysokości wynikającej z wykazanych kosztów przejazdu, nie wyższej jednak niż 249,00 PLN brutto na kwartał.

Wniosek o przyznanie świadczenia wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w ciągu 14 dni od zakończenia danego kwartału, przy czym pierwszy wniosek wraz z załącznikami za kwartał kwiecień-czerwiec 2024 r. należy złożyć do dnia 14 lipca 2024 r.

Świadczenie obowiązuje w oparciu o Uchwałę Nr LXXXII/584/24 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego na rzecz rodziny pn. „Aleksandrowski bilet dla dzieci i młodzieży od 4 lat do ukończenia 25 roku życia będących mieszkańcami Gminy Aleksandrów Łódzki, uczęszczających do przedszkoli, szkół lub na uczelnię” oraz określenia szczegółowych zasad jego przyznawania i wysokości.

Załączniki:

  1. Regulamin dotyczący składania wniosków oświadczenie pieniężne.
  2. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z wymaganymi załącznikami.

Aktualności