Fundusze Europejskie
Numer Tytuł dokumentu Data publikacji
ZP.271.20.2019 Wykonanie budowy ulicy Bocznej w Rąbieniu na terenie gminy Aleksandrów Łódzki – II etap 12.07.2019
ZP.271.15.2019 Zakup energii elektrycznej 25.06.2019
ZP.271.17.2019 Budowa targowiska – miejsca handlu płodami rolnymi w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 41 13.06.2019
1/2019 Dostawa fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prawęcicach 20.05.2019
ZP.271.14.2019 Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych oraz przejść zlokalizowanych na skrzyżowaniu al. Wyzwolenia i Kilińskiego w Aleksandrowie Łódzkim 30.04.2019
ZP.271.13.2019 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenów administrowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki 02.04.2019
Zaprojektowanie i budowa pasywnej hali sportowej w Bełdowie ZP.271.9.2019 22.02.2019
Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i druków akcydensowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim – ZP.271.4.2019 05.02.2019
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenów administrowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki ZP.271.8.2019 04.02.2019
Dostawa dolomitowego kruszywa drogowego o granulacji 0-31,5 mm i 31,5-63 mm na potrzeby Gminy Aleksandrów Łódzki (ZP.271.7.2019) 31.01.2019
Wykonywanie bieżących napraw dróg będących w zarządzie Gminy Aleksandrów Łódzki (ZP.271.6.2019) 29.01.2019
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 R. 16.01.2019
Translate »