Fundusze Europejskie
Numer Tytuł dokumentu Data publikacji
ZP.271.7.2018 Budowa nawierzchni utwardzonej drogi gminnej – ulicy Torfowej w Aleksandrowie Łódzkim 06.02.2018
ZP.271.6.2018 Sukcesywne dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim 06.02.2018
ZP.271.5.2018 Wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Niemena, Chabrowej i Sadowej w Kolonii Brużycy na terenie gminy Aleksandrów Łódzki 25.01.2018
ZP.271.3.2018 Wykonywanie bieżących napraw dróg będących w zarządzie Gminy Aleksandrów Łódzki 16.01.2018
ZP.271.4.2018 Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i druków akcydensowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim 16.01.2018
ZP.271.2.2018 Dostawa dolomitowego kruszywa drogowego na potrzeby Gminy Aleksandrów Łódzki 12.01.2018
ZP.271.1.2018 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. 12.01.2018
ZP.271.38.2017 Zaprojektowanie i budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie 13.12.2017
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 27.11.2017
ZP.271.35.2017 Zaprojektowanie i budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie 17.11.2017
ZP.271.37.2017 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenów administrowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki 17.11.2017
ZP.271.36.2017 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenów administrowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki 07.11.2017
Translate »