Fundusze Europejskie

Komunikaty

03.08.2017
Dodane przez: Wojciech Kalina
Liczba wizyt: 210
Gospodarka odpadami

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim informuje, że w dniach 18.09. – 22.09.2017 r. na terenie gminy Aleksandrów Łódzki odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pochodzących z gospodarstw domowych.

Odpady będą odbierane na zasadzie wystawki. Odpady należy wystawić bezpośrednio przed swoje posesje tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 6:00 w dniu odbioru odpadów komunalnych (z pojemników).

Zbiórce podlegają:

– meble domowe (szafy, stoły, wersalki, sofy, krzesła, fotele, itp.),
– elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry, poduszki, walizki, torby podróżne, lampy i żyrandole, obudowy sprzętu elektronicznego itp.),
– meble ogrodowe (drewniane, z tworzyw sztucznych, metalowe, węże do podlewania),
– sprzęt sportowy i rekreacyjny (rowery, narty, sanki, itp.),
– wózki i chodziki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów,
– duże odpady plastikowe (doniczki, skrzynki, czyste wiadra i baniaki, itp.),
– duże odpady opakowaniowe (m.in. puste kartony, kształtki styropianowe itp.)
– zużyte pralki, lodówki, mikrofalówki, telewizory, radia, inny sprzęt agd i rtv,
– sprzęt komputerowy

Zbiórce NIE podlegają:

– zużyte opony,
– zużyte ubrania,
– odpady niebezpieczne i opakowania po nich (farby, lakiery, środki ochrony roślin),
– odpady budowlane (gruzy, papa, grzejniki, wełna mineralna, styropian ociepleniowy, ceramika sanitarna np. umywalki, wanny, sedesy, kabiny prysznicowe),
– stolarka okienna, w tym szyby okienne, drzwi,
– części samochodowe, w tym szyby samochodowe”

Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w terminie od 18.09.2017 do 22.09.2017 r.dotyczy wyłącznie terenu Gminy Aleksandrów Łódzki.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA

W związku z powtarzającymi się przypadkami wystawiania odpadów zielonych w workach przeznaczonych do zbiórki posegregowanych odpadów papieru (niebieski), szkła (biały) lub tworzyw sztucznych (żółty) pragniemy przypomnieć, że odpady zielone (skoszona trawa, liście) należy zbierać i udostępniać do odbioru we własnych workach o pojemności max. 120l., których waga po załadowaniu nie przekracza 30 kg. Worki udostępniane przez wykonawcę, firmę WNSiP Professional, służą wyłącznie do zbierania w nich odpadów posegregowanych: worki niebieskie do zbiórki papieru, worki białe do zbiórki szkła, worki żółte do zbiórki odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowań wielomateriałowych. Umieszczenie w udostępnionych przez firmę workach innych odpadów niż zgodnych z ich przeznaczeniem (np. odpadów zielonych) może skutkować nieodebraniem odpadów lub wyposażeniem danej nieruchomości w mniejsza ilość worków do segregacji.

Szanowni Państwo. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, informujemy, że od 1 listopada 2015r. odbiorem odpadów na terenie całej Gminy Aleksandrów Łódzki zajmować się będzie firma WNSIP „Professional” z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Piłsudskiego 6/8.

Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, nie ulegają zmianie dni i godziny odbioru odpadów, a także zasady odbioru z podziałem na odpady zmieszane (w pojemnikach) i odpady posegregowane (w workach). Nie ulega również zmianie stawka opłaty za odbiór odpadów.

POJEMNIKI

Od 26 października 2015r. nastąpi wymiana pojemników, w szczególności na terenie sektora II. Firma „Sanator”, która dotychczas obsługiwała teren gminy (wsie), będzie pojemniki odbierać (wraz z odpadami). W tym samym czasie nowy operator będzie wstawiać nowe pojemniki.

Właściciele nieruchomości, którzy otrzymali informację o wymianie pojemników, proszeni są o ich wystawienie w dniu obioru odpadów posegregowanych

ODPADY ZIELONE

Od listopada 2015 r. odpady zielone będą odbierane 1 raz na dwa tygodnie, w dniu odbioru odpadów posegregowanych. Nie będzie obowiązku telefonicznego zgłoszenia odbioru.

W zamian za zwiększoną częstotliwość odbioru odpadów zielonych, operator nie będzie wyposażać mieszkańców w worki na odpady zielone.

Od początku listopada jedynym miejscem zbierania odpadów zielonych, poza harmonogramem, jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Aleksandrowie Łódzkim (teren GS-U, wjazd od ul. Chopina). Kontener na terenie firmy „Sanator” w Rąbieniu zostanie usunięty.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

 

W ostatnim tygodniu października właściciele wszystkich nieruchomości otrzymają harmonogram odbioru odpadów na okres od listopada do grudnia 2015r. W związku z tym prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na zawartość Państwa skrzynek pocztowych. Nowe harmonogramy będą również dostępne na stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl, w zakładce „Odbiór odpadów komunalnych”.

 

Szanowni Państwo,

W związku z powtarzającymi się problemami związanymi z odbiorem śmieci od niektórych mieszkańców Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki, Urząd Miejski przypomina, iż każdy właściciel zabudowanej nieruchomości ma obowiązek, zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287; art. 47b, pkt. 1, 2 i 4), oznakowania swojej posesji. Również ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z 04 marca 2010 r., nałożyła obowiązek uporządkowania tabliczek adresowych nieruchomości.

Zgodnie z zapisami obu ustaw każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego, umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku, tablicy z numerem posesji. W sytuacji, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym, obowiązkowo umieszcza się również na ogrodzeniu.
W związku z powyższym APELUJEMY do wszystkich właścicieli, administratorów, użytkowników nieruchomości o umieszczanie w odpowiednim miejscu i należyte utrzymanie tabliczki z numerem porządkowym.
Prawidłowe umieszczenie informacji o numerze nieruchomości służy przede wszystkim interesom odpowiednich służb wykonujących usługi z zakresu użyteczności publicznej, jak: pogotowie ratunkowe, gazowe, straż pożarna, policja itp.
UWAGA:
Zobowiązuje się również właścicieli nieruchomości położonych przy nowo nazwanych ulicach (w większości na terenach wiejskich), lub na terenach, na których numeracja porządkowa została wcześniej wprowadzona, a właściciele nie dopełnili powyższego obowiązku, o składanie w Urzędzie Miejskim odpowiednich wniosków o nadanie numeru porządkowego.

Translate »