Główna Zamówienia publiczne Organizacja i świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla dwóch linii autobusowych: Aleksandrów Łódzki – Zgierz oraz Aleksandrów Łódzki – Łódź ul. Wersalska

Organizacja i świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla dwóch linii autobusowych: Aleksandrów Łódzki – Zgierz oraz Aleksandrów Łódzki – Łódź ul. Wersalska

Dodano: Autor: Katarzyna Żabińska
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.19.2023
Dziedzina:
Usługi
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki

Termin składania ofert upływa dnia 07.11.2023 r. o godz. 11:00

Załączniki: