Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Bełdowie”

Dodano: Autor: Iwona Kozińska
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.3.2023
Dziedzina:
Usługi
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki

Termin składania ofert upływa dnia 06.02.2023 r. o godz. 11:00

Załączniki: