Dowóz dzieci z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki do szkół podstawowych

Dodano: Autor: Artur Golinia
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.8.2023
Dziedzina:
usługi
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki

Termin składania ofert upływa dnia 22.05.2023 r. o godz. 11:00

Załączniki: