Główna Zamówienia publiczne Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach Karolew i Nakielnica

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach Karolew i Nakielnica

Dodano: Autor: Katarzyna Żabińska
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.2.2024
Dziedzina:
roboty budowlane
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w niniejszym postępowaniu – za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki/proceedings

Termin składania ofert upływa dnia 08.04.2024 r. o godz. 11:00

Załączniki: