Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

26.03.2019
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Informujemy, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Dzieciom z województwa łódzkiego proponujemy wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS:

 • w Szklarskiej Porębie – w terminie od 30 czerwca 2019 r. do 20 lipca 2019 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego),
 • w Jedlcu – terminie od 29 lipca 2019 r. do 18 sierpnia 2019 r. (dzieci z chorobami układu ruchu).

 

Z naszej oferty mogą skorzystać dzieci:

 • w wieku od 7 do 15 lat (urodzone w latach 2004–2012) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu,
 • których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek – w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok,
 • samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.

Ważne: pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza wraz z załącznikami, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 17 maja br.

Formularze wniosków i załączników (oświadczeń) dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS, a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (42) 665 07 28 i (42) 665 07 29.

 

Rolniku!

Skorzystaj z bezpłatnej rehabilitacji

 

KRUS posiada własne Centra Rehabilitacji Rolników:

 

 

 • w Szklarskiej Porębie,
 • w Iwoniczu Zdroju,
 • w Horyńcu Zdroju,
 • w Kołobrzegu,
 • w Jedlcu,
 • w Świnoujściu.

Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę, która:

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
 • podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
 • ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

Podstawą skierowania na rehabilitację stanowi wniosek wystawiony przez lekarza leczącego wraz z kompletem badań (druk wniosku dostępny u lekarzy leczących, w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie Kasy) albo prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy lub orzeczenie komisji lekarskiej Kasy.

Koszty związane z 21-dniowym pobytem
i dojazdem rolnika do CRR ponosi KRUS.

Szczegółowe informacje na temat rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej placówce KRUS, na stronie internetowej www.krus.gov.pl lub pod numerem telefonu (42) 665 07 28 i (42) 665 07 29.

komunikat

Translate »