Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu za kwiecień 2020 r.

W wyniku przeprowadzonych w kwietniu 2020 r. obliczeń stwierdzono: – Na 8 stanowiskach pomiarów stężenia pyłu PM10 stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 24-godzinna, tabela … Czytaj dalej Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu za kwiecień 2020 r.