Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów

W wyniku przeprowadzonych we wrześniu 2020r. obliczeń stwierdzono:-Na 27 stanowiskach pomiaru stężenia pyłu PM10 nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość roczna).-Na 16 stanowiskach pomiarów … Czytaj dalej Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów