Miesięczna analiza przekroczeń poziomów

W wyniku przeprowadzonych w czerwcu 2020 r. obliczeń stwierdzono: Na 16 stanowiskach pomiarów stężenia pyłu PM10 stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 24-godzinna, tabela 1). … Czytaj dalej Miesięczna analiza przekroczeń poziomów