Zgłaszanie zwierząt bezdomnych

 1. Urząd Miejski przyjmuje zgłoszenia dotyczące tylko i wyłącznie bezdomnych zwierząt tj. błąkających się dłuższy czas, wychudzonych, zaniedbanych, okaleczonych, wyglądających na chore z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki.
 2. Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt domowych przyjmowane są tylko i wyłączenie przez Biuro Pełnomocnika ds. zwierżat lub Monitoring Miejski w Aleksandrowie Łódzkim pod numerami telefonów: (42) 270-03-21 lub (42) 270-03-12 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Po dokonaniu zgłoszenia zdjęcia zwierząt można przesyłać poprzez fb: www.facebook/soszwierz lub poprzez stronę www ( link poniżej)
 3. Zgłaszający zwierzę musi podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz własne dane osobowe umożliwiające jego identyfikację ( w tym imię, nazwisko, adres, numer telefonu) . Urząd Miejski nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych. w przypadku braku danych osoby zgłaszającej zgłoszenie zostanie odrzucone.
 4. Bezdomne lub powypadkowe zwierzę zostaje odłowione wyłącznie przez przeszkolonego pracownika UM, Schronisko Psiakowo i Spółka lub wolontariusza ŁTOnZ i Animal Sos. Osoby prywatne nie są upoważnione zgodnie z programem przeciwdziałania bezdomności zwierząt do odłowu zwierząt bezdomnych.
 5. Czas reakcji na zgłoszenie zwierzęcia bezdomnego nie przekracza 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.
 6. Urząd Miejski nie przyjmuje zwierząt przywiezionych lub zabezpieczonych bez zgody pracownika PZB lub Monitoringu Miejskiego przez osoby prywatne lub inne podmioty nie wskazane w punkcie 4.
 7. Samodzielne złapanie, trzymanie zwierzęcia z terenu gminy Aleksandrów Łódzki na terenie posesji lub zawiezienie go do schroniska lub do Urzędu Miejskiego przez mieszkańca lub jakąkolwiek inny podmiot nie wskazany w punkcie 4 skutkuje przejęciem przez niego całkowitej odpowiedzialności za zwierzę, w tym odpowiedzialności finansowej. Urząd Miejski nie uznaje takich zwierząt jako bezdomne.
 8. Zaczipowane odłowione przez UM zwierzęta trafia do schroniska Psiakowo i Spółka lub do boksu tymczasowego pobytu w Urzędzie Miejskim – jeżeli zwierzę zostało odłowione w godzinach pracy UM ( na okres nie dłuższy niż 48 godzin). Zwierzęta odłowione przez schronisko trafiają bezpośrednio do schroniska. W przypadku zwierząt zaczipowanych odbiór zwierzęcia jest bezpłatny. Należy zabrać ze sobą zaświadczenie o ważnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
 9. W przypadku odłowienia bezdomnego zwierzęcia niezaczipowanego zwierzę zostaje zaczipowane przed odbiorem przez właściciela. Zwierzęta niezaczipowane odbierane są tylko i wyłącznie ze schroniska Psiakowo i Spółka. Koszty odłowu, transportu oraz ewentualnych zabiegów weterynaryjnych pokrywa właściciel zwierzęcia.
 10. Wykaz zwierząt odłowionych znajduje się na stronie facebook lub www Urzędu Miejskiego dotyczącej zwierząt www.facebook/soszwierz; www.sos-zwierz.pl
 11. Gmina Aleksandrów Łódzki współpracuje ze schroniskiem Psiakowo i Spółka w Piotrowicach. Nie współpracujemy z żadnym innym schroniskiem.
zgłoś bezdomne zwierzę