Główna SOS zwierz Zgłoś zagubienie/znalezienie zwierzęcia Zgłaszanie zwierząt powypadkowych/rannych

Zgłaszanie zwierząt powypadkowych/rannych

  1. Urząd Miejski przyjmuje zgłoszenia dotyczące tylko i wyłącznie zwierząt powypadkowych/rannych z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki.
  2. Zgłoszenia dotyczące zwierząt powypadkowych domowych przyjmowane są tylko i wyłączenie Monitoring Miejski w Aleksandrowie Łódzkim pod numerami telefonów: (42) 270-03-12 całodobowo lub PZB (42) 270-03-21 w godzinach pracy UM. Po dokonaniu zgłoszenia zdjęcia zwierząt można przesyłać poprzez fb: www.facebook/soszwierz
  3. Zgłaszający zwierzę musi podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz własne dane osobowe umożliwiające jego identyfikację. Urząd Miejski nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.
  4. W przypadku zwierząt powypadkowych – interwencję podejmuje niezwłocznie lecznica weterynaryjna Tomvet. Nie przyjmujemy zwierząt przywiezionych przez osoby prywatne lub inne podmioty. Wszystkie zwierzęta powypadkowe/ranne przekazywane są lecznicy – niezależnie od tego czy są zaczipowane czy też ni
  5. Wykaz zwierząt odłowionych znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego
  6. W przypadku zwierząt martwych na drogach gminnych należy zgłosić to zdarzenie na Monitoring Miejski (42) 270-03-12 lub w przypadku dróg powiatowych i krajowych do podmiotów odpowiedzialnych za oczyszczanie w/w dróg.

Drogi powiatowe – (42) 288-82-23

Drogi krajowe – (42) 233-96-96