Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Związek Międzygminny „BZURA” złożył pozew przeciwko Skarbowi Państwa

03.10.2019
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Związek Międzygminny „BZURA” zrzeszający gminy z terenu województwa łódzkiego jest realizatorem zadania polegającego na Budowie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych. Zakład ten już w ubiegłym roku czyli od 1 września 2018 roku miał przyjmować odpady od mieszkańców gmin należących do Związku. Mieszkańcy liczyli, że ceny odpadów przyjmowanych w zakładzie będą niższe niż te, które płacą do tej pory.

W trakcie realizacji robót budowlanych Wojewoda Łódzki uchylił dwukrotnie decyzję Starosty Łowickiego nr 683/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę RZZOK w Piaskach Bankowych, uniemożliwiając tym samym dalszy proces inwestycyjny i przyczyniając się bezpośrednio do utraty finansowania projektu.

W dniu 02 października 2019 r. Zarząd Związku Międzygminnego „BZURA” złożył pozew przeciwko Skarbowi Państwa-Wojewodzie Łódzkiemu na kwotę 73 855 395,00  za szkodę wyrządzoną poprzez wydanie niezgodnych z prawem ostatecznych decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. nr 264/2017 i z dnia 19 kwietnia 2018 r. nr 127/2019.

Translate »