Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Zmiana ustawy o ochronie przyrody

16.06.2017
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Od 17 czerwca br. wchodzi w życie kolejna zmiana ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z jej zapisami od tego dnia osoba fizyczna, która będzie miała zamiar usunąć drzewo z własnej nieruchomości, będzie zobowiązana zgłosić ten fakt do Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego. Obowiązkowi zgłoszenia podlegać będą drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5cm przekroczy:

– 80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

– 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

– 50cm – w przypadku pozostałych drzew.

Po otrzymaniu zgłoszenia, pracownik Urzędu Miejskiego ma obowiązek przeprowadzić oględziny, a następnie w terminie 14 dni od dnia oględzin, może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść swój sprzeciw. Usunięcie drzewa będzie więc możliwe tylko w przydatku gdy Burmistrz nie wniesie sprzeciwu (tzw. milcząca zgoda) i będzie ograniczone czasowo. Właściciel nieruchomości będzie miał na to 6 miesięcy. Jeżeli w tym terminie nie dokona wycinki, cała procedura musi zostać powtórzona.

Kolejna istotna zmiana dotyczy możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na terenie, z którego zostało usunięte drzewo. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, Burmistrz nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. Kontrola przestrzegania i stosowania tego zapisu ustawy spoczywać będzie na pracowniku Urzędu, który w okresie 5 lat od daty oględzin, będzie miał prawo weryfikacji poprawności zgłoszenia i sprawdzenia faktycznego wykorzystania tej części nieruchomości, z której zostało usunięte drzewo.

Wprowadzone zmiany nie dotyczą osób prawnych, przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych czy jednostek budżetowych, którzy aby usunąć drzewo z zarządzanej nieruchomości muszą uzyskać zgodę Burmistrza na podstawie złożonego wniosku.

 

Druk zgłoszenia – do pobrania    Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Translate »