Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Zapytania ofertowe

3 października 2019
3 października 2019

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie:

Wykonania oraz montażu 1 sztuki tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Budowa pasywnej hali sportowej w Bełdowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Złożone oferty będą miały charakter jawny i będą udostępniane wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Termin składania ofert upływa dnia 01.10.2019 r., do godz. 16:00

Dokumenty do pobrania:

 1. treść zaproszenia do składania ofert – pobierz
 2. wzór formularza oferty – pobierz
 3. wzór umowy – pobierz

 

26 września 2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

19 czerwca 2019

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

informacja o złożonych ofertach

6 czerwca 2019

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie:

Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i budowa pasywnego budynku hali sportowej” zlokalizowanego w Bełdowie, gmina Aleksandrów Łódzki na działce o nr ewid. 245, obręb Bełdów.

Złożone oferty będą miały charakter jawny i będą udostępniane wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Termin składania ofert upływa dnia 04.05.2019 r., do godz. 12:00

Dokumenty do pobrania:

 1. treść zaproszenia do składania ofert – pobierz 
 2. wzór formularza oferty – druk oferty
 3. wzór umowy – pobierz
 4. Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z prognozą kosztów – pobierz
28 maja 2019

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, jako Organizator „Dni Aleksandrowa Łódzkiego 2019” oraz „Festiwalu Summer Dying Loud” zaprasza do składania ofert na świadczenie usług gastronomicznych w trakcie trwania powyższych imprez plenerowych na zasadach wyłączności.

W razie chęci uczestnictwa w rozpoznaniu cenowym proszę o odesłanie załącznika nr 1 z kwotą uwzględniającą obie imprezy. Nie ma możliwość rozdzielenia ofert.

Złożone oferty będą maiły charakter jawny i będą udostępniane wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Termin składania ofert upływa dnia 11.03.2019 r. , do godz. 14:00

Dokumenty do pobrania:

 1. treść zapytania ofertowego Dni Aleksandrowa Łódzkiego – pobierz
 2. treść zapytania ofertowego Festiwal Sumner Dying Loud – pobierz
 3. załącznik nr 1 – oferta wykonawcy – pobierz
 4. załącznik nr 2 – plan graficzny terenu imprez – pobierz
4 marca 2019

Zamawiający – Gmina Aleksandrów Łódzki, działając na podstawie art. 37d Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i promowaniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 423) w związku z art. . 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), informuje iż postępowanie pn. „Współorganizowanie imprezy plenerowej – Dni Aleksandrowa Łódzkiego 2019” wygrała: Agencja Muzyczna UNION Katarzyna Bogdańska

Aleksandrów Łódzki, dn. 28.01.2019 r.

28 stycznia 2019

Zamawiający – Gmina Aleksandrów Łódzki informuje, iż na podstawie art. 37a Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i promowaniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 423) w związku z art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) wszczął postępowanie pn. „Współorganizowanie imprezy plenerowej – Dni Aleksandrowa Łódzkiego 2019″.

Zaproszenie do składania ofert zostało wysłane droga elektroniczną do trzech wykonawców w dniu 22.01.2019 r. Termin składania ofert upływa 25.01.2019 r., o godz. 12:00

Termin realizacji zamówienia 22-23 czerwca 2019 r.

Aleksandrów Łódzki, 22.01.2019 r.

22 stycznia 2019

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, jako Organizator Festiwalu Summer Dying Loud w dniach 07.09 – 08.09.2018 r. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług gastronomicznych w trakcie trwania wyżej wymienionej imprezy plenerowej na zasadach wyłączności.

Termin składania ofert upływa dnia 22.06.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

 1. treść zapytania ofertowego – pobierz
 2. załącznik nr 1 – oferta wykonawcy – pobierz
18 czerwca 2018

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, jako Organizator „Strefy Kibica 2018” zaprasza do składania ofert na świadczenie usług gastronomicznych w trakcie trwania wyżej wymienionej imprezy na zasadach wyłączności.

Termin składania ofert upływa dnia 18 maja 2018 r. o godz. 12:00

Dokumenty do pobrania:

 1. treść zapytania ofertowego – pobierz
 2. załącznik nr 1 – terminarz wyświetlanych meczów – pobierz
 3. załącznik nr 2 – oferta wykonawcy – pobierz
14 maja 2018

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, jako Organizator Dni Aleksandrowa Łódzkiego zaprasza do składania ofert na świadczenie usług gastronomicznych w trakcie trwania imprezy plenerowej „Dni Aleksandrowa Łódzkiego 2018” na zasadach wyłączności.

Termin składania ofert upływa dnia 07.02.2018 r.

Termin realizacji zamówienia 9-10 czerwca 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

 1. treść zapytania ofertowego – pobierz
 2. załącznik nr 1 – oferta wykonawcy – pobierz
2 lutego 2018
Translate »