Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz ubezpieczeń komunikacyjnych floty pojazdów Gminy Aleksandrów Łódzki wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz Ochotniczą Strażą Pożarną

29.12.2020
Dodane przez: Artur Golinia
Liczba wizyt:

Data publikacji:

29.12.2020

Dokument:

ZP.271.26.2020

Dziedzina:

usługi

Podstawa prawna:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze podawczym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Termin składania ofert upływa dnia 14.01.2021 r. o godz. 11:00.

Termin składania ofert upływa dnia 26.01.2021 r. o godz. 11:00.

Termin składania ofert upływa dnia 02.02.2021 r. o godz. 11:00.

Załączniki:

SIWZ wraz z załącznikami nr 1-5 Gmina Aleksandrów Łódzki

Załączniki nr 6 -12 do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu nr 773551

Zmiana ogłoszenia nr 540400593

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 11.01.2021 r

Zmiana ogłoszenia nr 540405671 z 20.01.2020

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 20.01.2021 r

Translate »